WERK

Trainingen

Waarom Etica Training & Advies?

Heel simpel. De trainingen die Joyce Kwidama uitvoert hebben bewezen succesvol te zijn. Joyce is een ervaren coach en trainer die de taal van haar doelgroep spreekt. De trainingen worden aangepast aan uw doelgroep en hun leerdoelen! Dit gebeurt door middel van onderzoek en het in kaart brengen van de wensen en behoeften van u als opdrachtgever. Op deze manier boeken niet alleen wij, maar ook u het beste resultaat!

Reeds succesvol uitgevoerde trainingen zijn:

Trainingen op sociaal-emotioneel en sociaal-pedagogisch gebied
Maatschappij en Oriëntatie voor oudkomers en nieuwkomers
Inburgeringtrajecten voor zowel nieuwkomers als oudkomers
Competentietraining Werken met risicojongeren voor professionals
Interculturele communicatie en omgang met diversiteit
Omgaan met Caribische Nederlanders
Di hòmber pa hòmber (van man tot man)
Budgetteren voor het Caribische gezin (vrouw)
Life Skills training voor tienermoeders
Mama wak bo yu!
Diamantjes

Themabijeenkomsten

Naast trainingen organiseert ETICA Training & Advies ook themabijeenkomsten en informatieve en interactieve publieke debatten tussen besturen van (deel)gemeentes en bewoners. Deze debatten vinden ook regelmatig plaats tussen vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, Marokkanen en Antillianen enzovoort. Het doel van deze debatten is om actuele onderwerpen te behandelen. Deelnemers worden door deze themabijeenkomsten geprikkeld om na te denken over hun leefsituatie en worden medeverantwoordelijk voor die leefsituatie. Aan betrokken organisaties, zoals (deel)gemeentes, wordt de mogelijkheid geboden om meer inzicht te krijgen in specifieke aspecten die spelen bij een bepaalde doelgroep.

Onze klanten